Dankzij het vele zoekwerk van Ellie Wassen is hij weer terecht onze oude opkomst mars voor de Prins