Dankzij het vele zoekwerk van Ellie Wassen is hij weer terecht onze oude opkomst mars voor de Prins

D'r Brok erop……de Sjtroat eraaf

 

Sjlager 1980 : weued Jean Paulssen

moeziek Frits Damrow


Refrein:

D'r Brok erop, de sjtroat eraaf, Wespelle alaaf
de peksjes aa, de maskes op, 't nes sjteet op d'r kop
want wee ing richtige Wespel is dee blieft noe nit allee
dee sjwermt mit al die Wespele 't ganse nes beiee.

Ins in 't joar mit Karnaval dan bruijt os Wespelenes
't is alsof de griep os pakt 't geld jukt in gen tesj
aagesjtoake weet me dan 't pakt os op eemoal
't Wespelenes viert Karnaval dan zinge ze allemoal.

REFREIN

D'r pap, de mam en och 't kink dont alle richtig mit
d'r pap als kloon, de mam als auw 't kink in 't greun en wit
de mam, die sjprinkt mit alleman d'r pap ocherm dee sjwit
wat zou dat noen mit Karnaval dan deet me feste mit.

REFREIN

D'r opa geet nog ins op sjtap verkleijd als Indiaan
hee sjpringt wie inne jonge borsj de oma sjwingt de vaan
mar went 't twellef oere is dan wilt hee toch noa heem
de oma evvel wilt nog nit die krient ze huu nit klee.

REFREIN

d'r Buutemarsch

tekst van: onbekend.

melodie : naar een oud Keuls carnavalslied.Ja wier Wespelle zind jemuutlig
kruitsfideel en ummer friedlig
Ja wier trekke hei nit oet
wier veule os hei wie tse-hoes. (herhalen tot president anders beslist)

“SUN” blumkes oet “SUN-city”

 

(2009)
Weuëd: Jean Paulssen
Moeziek: Rudi Cremer

Refrein:
Ich bin ee “SUN“-ne-blumke
Oet SUN-city’s blommegaad.
Ich bin ee vrisj sjun blumke
oet Landgraafs blommegaad.
Wens du mich wils goa plukke
dan zaan ich effe: “Waad!
Lot mich mar lekker bluije,
in Landgraafs blommegaad”.
Lot mich mar lekker bluije,
in Landgraafs blommegaad”.

Tussjezangk:
Landgraaf-Landgraaf-alaaf

1.
De S, de U, doanoa de N,
3 durper hingeree.
Zoeë gong ’t in os Limburgs land,
koam Landgraaf op de bee.
’t Woeëd inne bongkte blommegaad
vol greun en in de zon.
Vieër kluuëre ’t mit Karnaval,
os sjunne ’’SUN“-ne-blom.

Tussjezangk + refrein…

2.
“SUN-city“ is ee paradies,
sjteet richtig op de kaat.
Os Landgraaf is noen weltbekant,
weë how dat oeëts verwaat.
Mar vuur de luu van heij-erum
is dat garoet nit sjtom.
Vuur dun doa telt nog maar ee dink:
SUN-city’s ”SUN”-ne-blom.

Tussjezangk + refrein (2x)

Rimburg - Broekhuizen,


in os plat og Brokkelze jenant.

 

Ut teeke van os Dörp

Tekst en melodie Pierre Peters

uitgevoerd tijdens kindercarnaval van Jong Nederland 1968

door Piet Beckers en Frans Snijders.


Refrein:
dat is ee teeke van os dörp ) (teeke / teken)
dat jidder zig ut ziene mar hult) (2x)

In Pisa sjteet inne sjeeve toer (toer/ toren)
in Brokkelze inne sjnakke.
Deë sjteet doa oave op dur Krang
woa peerkes zig zoë geer pakke.
U sjteet zoe hoeg en woa st'um og zies
da wits te dat doa Brokkelze likt.

Refrein

In Schaesberg sjteet ee oad kastiel
dat is jans erg vervalle.
In Brokkelze doa an de Worm
sjteet ut aller-sjunst van alle.
Ut waterwerk dur dikke sjtee
dat vingst-te mar in Rimburg allee.

Refrein

In Kölle sjteet dur jroete Doom
in Rimburg ing kling kirk. (kirk / uitspreken Kirrik)
Bei os doa deet pastoer de mes
mar doa inne jans hoege heer.
In Kölle doët in hom-mes tswei sjtond (doët / duurt. hom-mes /hoogmis)
in Brokkelze jing dreï kwarteer. (dreï / drie)

Refrein

Ing sjun natoer doa an de jrens
leef Meëdjes en jow jonge Hens.
Dur zangverrein, dur voetbalkloep
en moeziek makt Victoria.
Dur Brock erop de Sjtroat eraaf
de Wespelle ALAAF - ALAAF.

Refrein

MIE BROKKELZER LAND

 

Sjlager 1981 : weued Jean Paulssen

moeziek Piet NickelRefrein:

Mie hats is verpand an 't Brokkelzer land
zoe ruiig, zoe greun, zoe oad, zoe geweun
wie sjun is dit land, wie sjterk diene band
wie houd ich van dich, Brokkelzer land, bis van mich.


Kunste d'r Pulleweeg eraaf dan geet de welt vuuer dich oape
doa likt dan os Brokkelze tusje 't zachte greun te sjloape
de hoezer anee tot inne bongkte roeezekrans
de kirk sjtols middedrin
de roeschende Worm en os prachtige Ling.

REFREIN

De vuuegel die fleute ter iere van dich langs de Brokkelzer weege
de vruchte die wasse de sjunste blomme kunste ueveral teege
't sjwat en roedbongkte viee vrit 't sappigste graas
langs de Worm in de wei 't leeve is good op d'r Brokkelzer klei.

REFREIN

Loat Brokkelze blieve wie 't is, zoe mot het besjtoa
ee paradies van de rust woa me geer hin blieft goa
de Brokkelzer luu, gemuuetlik en vrij
doa-aa merkste meteen in Brokkelze os durp,
doa veult gidder zich heem.

REFREIN


OZZE GAAD

1995/1996: Tekst: Jean Paulssen, moeziek: Rudie Cremer

Oetveurende: Alles Kappes


Refrein:
Vier hont kappes in der gaad, winktermoere, frisje sjlaat.
Breedloaf, unne, selderie, dat is caramba vuur de prie

Rammenasse vuur te plasse, proeme vuur de roetsjmetoetsj.
En van selderie doa geeste, dan is alle ieëlend foetsj.
Winktermoere vuur te loere, vioële vuur de blommevaas.
Sjniepelbonne vuur de nerve, en van unne giefste gaas.

Noen hod mar gauw der monk.
Ozze Gaad hult os gezonk........

REFREIN


Zoer augurke bei 't lurke, eërpelsjlaat sjmakt Uëveral.
Etse, breedlooëf en get eëerpelvuur de tsoep mit carnaval.
Zoere unne, dikke, dunne sjmierede keeël, dat is okee.
Want hont vier ee bietje kater, hult der gaad os op de bee.

Noen hod mar gauw der monk.
Ozze gaad hult os gezonk........

REFREIN

BROKKELZER MOEZIEK

(ee welske)

Sjlager 1978 : moeziek en weued Jean Paulssen


Refrein:

Ja die moeziek oet Brokkelze och die deet toch zoe good
van die moeziek oet Brokkelze kriebelt os 't blood
Ja die moeziek oet Brokkelze,dat is milletsien
want went vier die huere dan zint vier nit allee, allee
want woa vier die huere doa veule vier os heem.

Brokkelze os durpke tusje Worm en veld
tusje busj en weije 't sjunste op dis welt
moeziek makt me doa al joare achteree
d'r gezank en och de fanfare zint ueveral nommer ee.

REFREIN

Kunste va vakansie 't werk of och dat nit
drienste noa d'r Krang op witste woaste zits
't klatere van de Worm greun an gidder zie
huuer de beum ins roesje de Brokkelzer simfonie.

REFREIN

Motste noa d'r dokter vriegt hee wat dich kwelt
sjrieft hee gee rezept oet maar zeet hee wat dich fellt
gangk mar gauw noa Brokkelze don an alles mit
zieeker noa ee weekschke dan veulste dich werm fit.

REFREIN

MIE WESPELKE

 

sjlager 1993/1994 : weued Jean Paulssen

moeziek Rudie Cremer


Refrein:

Du bis mie Wespelke, du, du, ja du
ich wil dich knoevele, noe, noe, noe
wen ich dieng oge zien,
dan weet ich nog wat telt
du bis 't leefste, 't leefste op dis welt
du bis 't leefste Wespelke op dis welt.

In Brokkelze 't Wespellenes doa woene vier beiee
doa leeve al die Wespelle in vrundsjaft ongeree
kunt innes daag d'r ooievaar bij de Wespelle op bezuk
dan zinge ze in Brokkelze dan zinge ze van geluk.

REFREIN

Wens du al groet gewoeede bis sjtees zelf op ege bee
sjpuuers doabei in die ganse lief ich veul mich zoe allee
du sjwerms dan durch 't Wepellenes du gees noa get op zuk
vings du ee anger Wespelke dan zingste van geluk.

REFREIN


'T WESPELLELEED

1993/1994: Teks & moeziek: Jean Paulssen

Oetveurende: de Brokkelzer Hobbyzenger


Refrein:


En de honk, dea bletscht wauw, wauw ..., en de katz, die miemt miaauw ...
Mar ing wespel, die zeat zoem, zoem, zoem, en sjtikt dich in de prie.

Wenste pas geboare bis in Brokkelze, 't Wespellenes,
wits daan nog gar nit wie sjun dat is, du kins allee de flesch.
Gidder bukt zich uuver dich, pakt dich op d'r erm,
zingt daan ee liedje vuur dich alle en sjokkelt dich lekker werm.

REFREIN


Wenste daan get groeeter bis, geeste noa de sjoeel,
lierste vanalles en nog get miee, misjien veuel flauwe kul.
Krieste uuver deere les, van hei of oet de welt,
zing daan allee mar dit Brokkelzer leed, dat vuur os Wespelle geldt.

REFREIN


Wenste groeet gewoeede bis, bouwste dich ee nes,
wirkste, mar och amuseerste dich, 't leave weat ee fes.
Koome daan nuij wespelkes, allemoal hingeree,
lieer hun daan ummer dit Wespelle-leed, soee blieve vuur bijee.

REFREIN