Ridders

Ridder Vergulde Wespel 2009

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 35e Ridder van

CV de Wespelle

De heer Leonard, Hubert, Maria (Leo) Lutgens.

 Geboore ist in Brokkelze en he hat der leeftied van 59 jaor.
He ist getrouwd mit ee Meedje oet Waubich, ut Mariet Paulssen.
En ze sind vanaf 1971 vuur de wet getrouwd.
Ee jaor later wie kint ut angers op inne carnavalsmondig getrouwd vuur de kirk.
Hant zig leefje  liere kinne, wie kint ut angere op in ouw wieverbal in Simpelveld.
Der ridder ist trotse vader van twie kinger, twie zoenne der Mischa en der Sander ging onbekende jonge heij in Brokkelzer.
Alle twie prins gewae va de Wespelle.
Der ridder is der trotse opa van kleinkind, der Siemen.

Ut ist inne miensj der letterlijk en figuurlijk aan der weg getimmerd hat.
Noadat he de Mulo in Lauradorp how afgeslote, hat he zich bei de politieschoel agemeld, maar doa woet he nit tou geloate.
He ist toe gao wirke in Abdissenbosch beij de firma Harderber – Dorenberg, doa hat he 3 ½ jaor de administratie op orde gehotte.
In 1970 kom ing goude kans en koet he beij ut ABP beginnen en do wrikt he noen nog.
Hat doa verschillende functie,s gehad om uiteindelijk 1987 terecht te kome op de Grafische afdeling.
Van de kennis van zaken die he doa hat opgedao hat met name de
VV Rimburg geprofiteerd, want de feestgidsen van ut 75 ut 90 en onlangs ut 100 jaorig bestaanfeest komme oet hem zinne koker.

Maar vuur die dinger kiet he niet de vurgulde Wespel.
Der Leo kiet die vuur zing verdeenste van der Voetbalkloeb en och vuur ut werm hart wat he der Carnavalsverein hat.

Der Leo ist in 1958 lid gewoede van de veotbalkloeb toen woar he genauw 8 jaor.
Hat op de jeugd gevoetbald vuurdat he op 15 jaorige A spieler  mit ut 1ste elftal al mit mog doe.
He hat op alle elftallen van de VVR gespild vuurdat he in 1984 in ut bestuur kom versterken.
In 1987 woet he secretaris en dat is he op de dag van huuij 22 jaor later nog altied.
Wie der voetbalkloeb ginne leider how vuur ut 3ste dong he dat nog gewuun der beij.
En woet he mit ut dreide elftal och nog kampioen.
Maar dat is ee vies woard bij de VVR Kampioen, want ich geluuf dat ze dat in al die honderd jaor maar twie of drei kier zint gewea.
En how der 1ste elftal ginne grensrechter, och ja dat koet der Leo och nog.
Mot inne speutocht georganiseerd wure, och ja vuur hant ja der Leo.
Mot ut Mini voetbal georgainseerd wure, och ja vuur hant ja der Leo.
Motte vuur Wespelle ut wikschema invulle vuur de proclamatie, receptie of get angers, och vuur hant ja der Leo.
Mot ut Koetsche treffe georganiseerd wure, och ja vuur hant ja der Leo.
Motste get te eate vuur ut voetballe, gang maar naor de Leo en nutuurlijk ut Mariet woetste en wutste got verzurgd.
Zoe in het kader van Huisje vol Huisje leeg ,dat makt hem allemaol niks oet heo meer zielen hoe meer vruegde.

En als letste inne jong deh 51 jaor inne vandeldrager ist vuur inne voetbalkloeb deh vurig jaor ist 100 jaor ist gewoede en wao he al 51 jaor mit hats en ziel op zing eigewiese maneer mit dizze verein verbonge ist en daomit meteen hiel vuul vuur ut dorp gedao hat, wat menige jonge spieler is opgevange, begeleidt  en he zurgde hat dat och deh jong zig heem volt in Rimburg.
Inne jong deh al mier als 22 jaor secretaris van deh verein
Inne jong deh vuur al dieh verdeenste ing Koninklijke ongerscheiding in augustus hat gekriege van de burgemeester  Bert Janssen en doamit lid is in der order van Oranje Nassau.
Inne Jong deh vuur zing verdeenste ongerscheide ist mit ut gouden speldje van Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
Inne jong deh vuur zing verdeenste ongerscheide iste mit goude Speldje van de Nederlandse Sport federatie.

Inne jong deh huuji vuur al zinge verdeenste als Ridder van Vurgulde Wespel wiet oetgeraope en daomit geierd wut mit dat wat he vuur Rimburg als zodanig gedao hat, dat is inne jong deh ut 200% verdeend hat  maar waorvier mit z,n alle enorm op trots kinne zie, dat ut diz luuj in Brokkelze nog giet.