Ridders

Ridder Vergulde Wespel 2011

 

ridder2011

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 37e Ridder van

CV de Wespelle

Dhr. Johannes Jacobus Gerardus (Sjeng) Theissen

oorkonde2011
Ozze 37 ridder is op 4 februarie 1951 gebore in woubich.
Doa hat ozze ridder gewoend tot zie 3 joar
Ozze neue ridder is in 1956 noa de jongensschoel in woubich gegange.
Dat betekend dus dat ozze neue ridder inne man is.
Hee hat zieng vervolg opleiding gedoa op de schoel in abdissenbosch
Woa hee tot zie 16 joar gewoend hat woa noa hee hei in rimburg is komme woene.
Toen is hee de bakkers opleiding gon volge in wageningen.
Hee hat tot zie 24 joar gewirkt bij bakkerij Heynen in woubich en vervolgens og nog 3 joar bij bakkerij ut anker.
Helaas is hee doa wegens omstandig heden motte stoppe.
Dus degene dee denkt dat ozze neue ridder inne bekker is hat ut volledig mis.
Ozze neue ridder is op der daag van vandaag 42 joar actief in ut verenigings leave en dat is natuurlijk nit nieks.
Ozze ridder is 6 joar lid gewea van de fanfare als tamboer maitre.
Hee is momenteel 15 joar lid bij der voetbalcloeb.
En hee is lid gewea van der carnavalsvereniging.
Mar ig wil ug nit langer in spanning houde,
Mag ig ug verzeuke om op te stoa,
Mag ig 2 roadslede verzeuke om mit inne buutemarsch noa boave te hoale ozze 37 ridder

Der SJENG THEISSEN

Mag ig ug vuurstelle ,
Hei neave mig stead ozze Sjeng Theissen.
Zoewie ig toen straks al zag is der Sjeng op 4 februarie 1951 gebore.
Op 1 april 1970 en dit is ginne april grap is der Sjeng getrouwd mit ut Tiny Heuvelman.
En ig zou wer an 2 roadslede wille vroage om og noa boave te hoale
De echtgenoote van der Sjeng ,ut Tiny Theissen.
Der Sjeng en ut Tiny hant zich in 1967 liere kenne bij bakkerij Heynen woa ze op dat moment beide werkzaam woare.
Der Sjeng en ut Tiny hant 3 kinger,der Ronald,der Mario en ut Romy.
Inmiddels hant ze og al 5 klingkinger der Kyan,der Mitch,der Levi,
Der Dylan en der Milan.
Zoewie der wit wirkt der Sjeng mit kunstofkozijnen en dat deet hee inmiddels 27 joar.
Mar dit is nit woarum hee vandaag de vergulde wespel kiet.
Wie ig toenstraks zag zit der Sjeng al 42 joar in ut verenigings leave.
Wie ig al zag 6 joar bij de fanfare.
Hee is 28 joar roadslid en bestuurslid gewea van de wespelle.
En momenteel is hee 15 joar actief bij der voetbalcloeb.
Van die 15 joar zit hee og al 15 joar in ut bestuur en is hee 12 joar
Elftal leider van ut 1 ste.
Dus al met al hat der Sjeng genog gedoa vuur ut verenigings leave om vandaag hei te stoa om de vergulde wespel in ontvangst te mage ontvange.
Betste Sjeng ig wunsch dig namens de wespelle van harte proficiat
En ig hoop da doe nog gans get joare die beste beentje vuur zets vuur dis verenigingen.Nogmaals proficiat.