Welkom bij de Wespelle

Ridder van vergulde Wespel 2003
Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 29e Ridder van

CV de WespelleDer heer Leonard Gerard Maria Hanssen.

In der volksmond der Leo van de fanfar.
Geboore 25 oktober 1938 in de Grunstraot dus dit jaor wiet der op der kop af 65 jaor.
En nit alling der datum huuij der dreide van der dreide tweeduzenddrei maar och de aanwezigheid van CV de Geete oeut de grunstraot mit Hoegheed Patrick is dus bijzonger te noeme.

Der Ridder is hiel gelukkig getrouwd mit ee sjeeter Meedje
Ut Corrie Kessels,
Oet dit huwelijk zind twie zoene gebaore der Ronald en der Rob, en zoals der pap twie muziekanten in hart en nieren.
Der Leo en ut Corrie hant inmiddels 5 kleinkinderen die loestere noar de namen Tim, Bram, Jop, Nina en Joep

Wie ich al zag, ist der Leo nit in Rimburg gebaoere, maar wal kinzste zage opgegroeid.
Als neuge jaorig junkske woet he al lid van de Fanfare en dat isse noen nog, dus al ruim 55 jaor.
Daorvuur hat he dan och ee paar joar truuk terecht de Koninklijke, Lid van Oranje Nassau ongerscheiding gekriege.
En dat nit alling, maar och de ongerscheidingen van 25, 40 en 50 jaor durch de bond van ut Limburgse Muziek gezelschap mag gememoreerd wurre.
En dat ist nog nit alles.
In ee bietje vogelvlucht wil ich noen kort ageave wat vuur bezige wespel he woar en nog is.

He hat maar drie baze gehat in zie werkzam laeve.
Van 1957 tot 1964 werkzaam bij Motorunie Heerlen
Van 1964 tot 1973 werkzaam bij V en D en
Van 1973 tot 1995 werkzaam bij de Gulpener Brouwerij als Inspecteur.
En bije al die firma's wisten ze hem te strikke vuur een bestuursfunctie in de PV en of dat noen secretaris of vuurzitter waor altid koet men ee beroep op hem doe.
En zoe och in Brokkelze:
Bestuurslid, secretaris, onderdirigent en jeugdopleider van de fanfare
Bestuurslid gewae van stichting gemeenschaphuis der Eck.
Secretaris van div. Feestcomitee's vuur zoals bv. VV. Rimburg bie de overstroming en der Zangverenging Eendracht beij hun jubileumfeesten.
Vuurzitter van ut Reunonie Orkest de Limburgse Jagers oet Linne.
Ut beroemde Vat beer van de Vriendeclub de Stichleare woet och altied durch hem aageleverd.
Dat ze dat in Gulpen mit ing sjoepkar moetse hoale maket niks oet.
Vuur de herrezietsung van CV de Wespelle in ut verleden, lieverde he altied de tafels en stuul vuur ee schappelijk prieske.
Dat der Frens Jongen en der Sjeng Kremer die och in Gulpen moette ophaolen waor gewuun vuur de gezeligheed, want dan howeze mit hundreije altied inne leuke namiddag bee ee gleeske Gulpener beer.
En natuurlijk ing rede um heem weg te zie.
Jaore lank is he Senator gewae van ozze verein de Wespelle
Dus men kin rustig stelle dat ozze ridder nit weg te dinke is oet ut Brokkezler verenigings laeve.


Uver zie prive leave han ich nog nit vuul verteld.
Same mit zienne ruggesteun ut Corrie prima huwelijk,
Ze dont zeovuul mugeluk same.
Noen de der Ridder vuul tied hat want he is, al mit pensoen kinnen de
Verenigingen nog altied ee beroep op hem doe wen ze zienne goeie road nudig.

De ridder kin tege ee grapje maar wenste hem inne hak wilst zette moste van goeie huize kome.
Degenen die als losgeld vuur ut stele van de verengingsvlag ing krat beer waole han wete ut noen nog te waaderen dat ze verrast zind woede mit ing krat mit fleskes water, nit te ongerscheie van ing krat mit fleskes beer. Ut zal hun waal gesmaakt han.
Went uhr echter mier van dat verhaal wilt wete, mot uur och melde beij der Charel Beckers of der Harrie Janssen.

Feest viere zit um in ut blod,
Ut ierste feestje ter iere van ut betrekke van de nuuj wuning in schaesberg woar ee groet succes want uver diner sávonds laat spreke de insiders noen nog. Of misschien hat ut wal te make mit toetje achteraf van der Jo Beisman. De bekende boterhammetje mit danoontjes.
Wier gon ich och hei nit op in.

Maar ut koke is ing van zien favoriete bezigheden.
Riefkoeken bakken do waor he got in, maar de erpel sniee waor ee probleem. Gelukkig hat he zien vingere nog en kint he nog muziek spile.

En dat muziek make is fijn,
Want we huurt de fanafare niet geer spiele mt de krisnacht um drei uur.
En dat borreltje dat de fanfare ummer in de krisnacht beij der Leo en ut Corrie jiddeskier krege um veer uur in da nacht wie ze nog in Brokkezer woende. Och dat vergit ginne mie. Of ut mot die nacht zie die jidderinne geer vergit, dat woar wie der Leo en ut Corrie ee jaor getrwoud waore en wie nog um vief uur noar de nachtmis gegange moet wede.
Ich kin uch alling zage ich gon hei och nit wier op in.
De erme pastoer hat ut gewete

Leef Brokkeze Luuij ich kin uch zage de nuuje ridder is ee biezonder mienjs, Inne de af en toe misschien wat serieus uver kumt.
Wie ich op bezeuk beij um waor, han ich um iers motte vraoge kin ich plat kalle en doe vool mich inne dikke stee van ut harts, dat koes.
En in dat gesprek han ich gemerkt dat ut inne echte Limburger is, nee sterker nog inne echte Brokkelzer Jong de mit harts en ziel zich joare hat in gezat vuur ut Bokkelze verenigings laeve.