Welkom bij de Wespelle

Ridder Vergulde Wespel 2005

Vier hant de ier aan uch vuur te stelle der 31e Ridder van

CV de Wespelle

 

Wiel Rutten

Inne Ridder dea vuural lid ist van vereniginge die nit zoe veul in de belangstelling sjtond. De meeste van die vereniginge streve e anger doel noa dan bv. zinge of e instrument spiele. Alhoewel beij anger vereniginge woa hea lid va is sind d'r waal genog raakvlakke. Ut is inne ridder dea nog mit volle teuge van ut leave geniet. Inne ridder dea vreuger zienne pap veul ongersteund hat beij d'r doeveklooep, dea regelmatig op de voetbalwei aanwezig is en dea in de kantien nit ongerdeed vuur de jeugd, went ier begriept wat doamit wead bedoeld. D'r Wiel is och pap van inne oad-prins (Paul I, 1996). Hea is al ruum 10 joar gepensioneerd, hat twieë zoene, is gelukkig getrowd mit 't Annie en hat vurig joar ut 4 x 11-joarig huwelijksfes gevierd.